TA DIG TILL FESTIVALEN

Från Skeå**              från Skelleftehamn

16.30                      17.15

Pris: x0 kr/resa

** Bussen avgår från Stationsgatan, ovan restaurang Arken - se skyltning.

Sävenäs Pop & Visfestival