TA DIG TILL FESTIVALEN

Från Skeå**              från Skelleftehamn

16.30                      17.15

18.30                      19.15

20.30                      21.15

                                00.30

Pris: 70 kr/resa

** Bussen avgår från Stationsgatan, ovan restaurang Arken - se skyltning.

Sävenäs Pop & Visfestival